Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach stron internetowych Administratora.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

I. Podstawowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych

W tej części Polityki zostaną przedstawione najistotniejsze informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych osobowych.

II. Administrator danych osobowych

Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Home Empire s.c. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bóżniczej 15/17, NIP: 7792420045.
Z administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail: info@homeempire.pl.

III. Cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są  w celach realizacji i oferowania naszych usług, prowadzenia działań marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Administratora.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będą od dnia 25.05.2018 r. art. 6 ust. 1 lit. a, b z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji (w tym korespondencji elektronicznej) z Administratorem są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi i nawiązania dalszego kontaktu.

IV. Rodzaj gromadzonych danych

Możemy gromadzić następujące dane osobowe pod warunkiem powiadomienia lub uzyskania zgody klienta w stosownych przypadkach:
dane kontaktowe, tj. informacje umożliwiające identyfikację i kontakt z klientem. Te informacje obejmują imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres miejsca zamieszkania;
informacje dodatkowe, tj. informacje, które nam Państwo przekazują, aby korzystać z naszych usług bądź dowiedzieć się o naszych usługach, takie jak informacje o preferencjach zakupu/sprzedaży/najmu/wynajmu nieruchomości, adres nieruchomości oraz jej numer księgi wieczystej (jeśli jest założona);
informacje ogólne, tj. informacje generowane podczas korzystania z naszych usług.

V. Sposoby nabywania danych osobowych

Dane osobowe są nam przekazywane za pomocą następujących formularzy dostępnych na Stronie:
formularz kontaktu zawarty przy każdorazowej ofercie nieruchomości;
formularz kontaktu „ogólny” dostępny na stronie internetowej  Administratora;
formularz kontaktu „sprzedaj/wynajmij”.

Dane przekazane nam w ramach formularzy zapisu przetwarzane są w celach:
wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem;
udzielania Użytkownikowi odpowiedzi na zadanie pytanie;
przedstawienia Użytkownikowi oferty, o którą pyta;
wysłania użytkownikowi oferty.

Gwarantujemy poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do podjęcia działań, do których przeznaczony jest dany formularz.

 

VI. Czas przechowywania danych osobowych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas potrzebny na realizację usług na rzecz Użytkownika przez Administratora, a po zakończeniu ich świadczenia przez czas potrzebny na wykazanie prawidłowości wykonania obowiązków Administratora na rzecz Użytkownika oraz dla celów podatkowych i statystycznych – na okres pięciu lat.
Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Administratora lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail lub numer telefonu.

 

VII. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Administrator nie poddaje danych osobowych jakimkolwiek procesom zautomatyzowanym – o których mowa w z rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

VIII. Kontrola nad przekazanymi danymi osobowymi

Zgodnie z przepisami z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WEoraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci prawo:
dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania;
prawo do przenoszenia danych;
prawo wniesienia sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych;
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w momencie uznania, iż przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy ogólne rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów opisanych powyżej możesz się z nami skontaktować pisząc na adres e-mail: info@homeempire.pl.

 

IX. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka obowiązuje od 25 maja 2018 r.
Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Cię o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z usług.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności i Polityki Cookies w każdym czasie. Jednolity tekst polityki prywatności i polityki cookies po zmianach będzie dostępny na stronie: www.homeempire.pl w stopce pod przyciskiem: „Polityka Prywatności”.

 

POLITYKA PLIKÓW COOKIES

 

I. Definicje

Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
Administrator – Administratorem danych osobowych jest Home Empire s.c. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Bóżniczej 15/17, NIP: 7792420045.
Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.
Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.
Serwis – serwis internetowy, którego właścicielem jest Administrator.

 

II. Polityka cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.

 

Administrator wykorzystuje następujące pliki Cookies:
Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
Cookies nieszkodliwe: niezbędne do poprawnego działania witryny. Są potrzebne do umożliwienia działania funkcjonalności witryny, jednak ich działanie nie ma nic wspólnego z śledzeniem użytkownika.
Cookies badające: są wykorzystywane do śledzenia użytkowników jednak nie obejmują informacji pozwalających zidentyfikować danych konkretnego użytkownika.
Cookies śledzące: są wykorzystywane do śledzenia użytkowników i dostarczają informacji identyfikujących dane konkretnego użytkownika.

 

Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika,  a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.

 

Serwis stosuje pliki cookies w celu:
zapamiętania wyboru Użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy,
dopasowania zawartości serwisu do preferencji Użytkowników,
monitorowania ruchu w serwisie,
zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z serwisu,
ustalania liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW,
integracji z portalem społecznościowym.

 

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

 

III. Inne technologie

Administrator informuje Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:
piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony,

 

IV. Logi serwera

Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniona nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

V. Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka obowiązuje od 25 maja 2018 r.
Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej. Dodatkowo poinformujemy Cię o wszelkich zmianach, które mogą mieć wpływ na korzystanie z usług.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany Polityki Prywatności i Polityki Cookies w każdym czasie. Jednolity tekst polityki prywatności i polityki cookies po zmianach będzie dostępny na stronie: www.homeempire.pl w stopce pod przyciskiem: „Polityka Prywatności”.

 

reCaptcha

Ta strona jest chroniona przez reCAPTCHA oraz Google
Polityka prywatności Google
Warunki usługi.